Proizvodi

Razvodni kiper ventil

Omogućuje na traktorima marke "IMT", istovremeno korištenje dvaju traktorskih priključaka.

Tako da:

- HIDRAULIČNE pčoluge traktora rade a kiper miruje

ili

- KIPER radi a hidraulične poluge miruju

Dodatkom razvodnog kiper ventila na traktor RADI LAKŠE - URADI VIŠE
Razvodni kiper ventil
Razvodni kiper ventil
Razvodni kiper ventil
Razvodni kiper ventil
© www.metal-cijevi.hr Saldo PLUS 2010